להזמנה תמורת תרומה

לרכישת הספר "למקרה שלא אהיה בסביבה", ולתרומה לפרויקט "אחד על אחד":

קנה עכשיו

למקרה שלא אהיה בסביבה

ציטוטי השראה: